MÃ : VHNT19001

Chữ Night Bird Multi Page HTML Template là một mẫu HTML độc đáo phát triển trong HTML với một cái nhìn hiện đại. Các tệp HTML được tổ chức tốt và được đặt tên phù hợp vì vậy rất dễ dàng tùy chỉnh và cập nhật. Tổng cộng bốn phiên bản Trang đích đã được bao gồm.

Tính năng Mẫu:

Sử dụng Bootstrap Phiên bản mới nhất
HTML và CSS đã xác thực W3C
Pixel Hoàn hảo
Mẫu HTML 10 Trang
Thiết kế sạch & hiện đại
Liên kết xã hội Stylish
Hoàn toàn Tuỳ chỉnh
Phông chữ miễn phí được sử dụng
Giao diện Phản hồi
Hỗ trợ tuyệt vời
Mã nhận xét tốt
Biểu tượng Phông Awesome
Phông chữ Google được sử dụng
Khả năng tương thích Cross-trình duyệt
Và nhiều cái khác….

Nếu bạn cần giúp đỡ bằng cách sử dụng các tập tin hoặc cần tuỳ chỉnh đặc biệt xin vui lòng liên hệ với tôi. Tất cả các hình ảnh chỉ được sử dụng cho mục đích xem trước và không được bao gồm trong các tệp HTML.