MÃ : NH2710001

La Carte là một trang HTML5 hoàn toàn sạch sẽ được tạo cho bất kỳ Nhà hàng / Cafe Kinh doanh nào. Mẫu bao gồm nhiều yếu tố đẹp rất dễ chỉnh sửa.

Nó được xây dựng trên Khung Bootstrap mà có một lựa chọn mạnh mẽ mà làm cho các mẫu hoàn toàn tùy biến. Nó Bao gồm 3 Skins màu sẵn sàng, nhưng bạn có thể làm cho chương trình màu của riêng bạn một cách dễ dàng!

Tính năng Mẫu

Xác nhận HTML5 và CSS3
Dựa trên Bootstrap 3.3
Rất Dễ dàng Chỉnh sửa
3 Mẫu màu sẵn sàng
Hiệu ứng Parallax
Ảnh động CSS
Hoàn toàn đáp ứng
Mẫu Đặt chỗ Làm việc với Xác nhận
Hơn 500 biểu tượng có sẵn để sử dụng
Phông chữ của Google
Bản đồ Google với Trình chỉnh sửa Tùy chỉnh
Và nhiều hơn nữa..