MÃ : GYM2810001

Fitcare Gym & Thể dục Mẫu phản hồi HTML5, đội khởi nghiệp hoặc đội freelancer nhỏ. Bạn có thể tạo mẫu Trang Thể dục và Thể dục với Fitcare. Mẫu được xây dựng với khung Bootstrap 3.3.7. Nó dễ dàng tùy chỉnh

Danh sách tính năng

HTML5 & CSS3 hợp lệ
13 tệp HTML
Thiết kế gọn gàng, sạch sẽ và đơn giản
Sáng tạo và thiết kế hiện đại
Được xây dựng trên Bootstrap v3.3.7
Hoàn toàn đáp ứng
Tối ưu hoá Trình duyệt Chéo
Các tệp HTML & CSS được chú thích tốt
Phông chữ của Google
Bản đồ Google
Hình ảnh không bao gồm
Đã kiểm tra trên thiết bị thực
Liên kết Xã hội
Phòng trưng bày đồng vị
404 & sắp tới trang có sẵn
Nét độc đáo tuyệt vời
Vâng tài liệu & Khác ...