MÃ : CTT69001

I-News là một tin tức, blog, tạp chí dạng HTML. Người dùng có thể sử dụng bởi magazin, blog & newspaper để online. I-News có nhiều tính năng cho một số chủ đề phổ biến như: kinh doanh, thời trang, trò chơi, giải trí, lối sống, thể thao, công nghệ, chính trị, du lịch, thời tiết, video vv.